Za pět dvanáct

Film Vlasty Křečkové o strašnickém krematoriu je příspěvkem filmové dílny pro seniory v Inventuře do projektu My Street Films 2016. Jedno místo, několik dní, několik příběhů... Filmová dílna pro seniory je financovaná z grantu Ministerstva kultury a pořádáme ji ve spolupráci s Elpidou.