Vršovická Irenka

Film Jany Staňkové o seniorce, která už téměř nevychází z domu na jedné z vršovických ulic, je příspěvkem filmové dílny pro seniory do projektu My Street Films 2016. Dílna pro seniory je financována z grantu Ministerstva kultury a pořádáme ji ve spolupráci s Elpidou.