O sexu...

Animovaný instruktážní film O sexu... namluvený Aňou Geislerovou a Pavlem Liškou pro vás odemykáme k 10. výročí jeho vzniku a na oslavu nového webu www.inventura.org. Film je určený jako vzdělávací materiál pro lidi s mentálním postižením - má sloužit k otevření diskuse o často tabuizovaném tématu, jako podpora poskytovatelům sociálních služeb a lidem v pomáhajících profesích. Dobře může posloužit ale také v rámci sexuální výchovy pro děti.  

Film vznikl díky podpoře Státního fondu ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie v roce 2008.